Cafwyd noson lwyddianus yng nghwmni PC John yn cyflwyno gwybodaeth am sut i gadw y plant yn ddiogel ar y wê a codi ymwybyddiaeth am y peryglon. Rydym yn lwcus fel ysgol i gael PC John yn ein cefnogi ni a’r rhieni. Mae’n ymweld â dosbarthiadau yn dymhorol yn cyflwyno amrywiaeth o agweddau yn cynnwys ymddygiad, cadw’n ddiogel, alcohol a chyffuriau.

Diolch i bawb wnaeth gefnogi y noson.