Digwyddiadau

Ysgol yn Cau // School Closes
Dyddiad: Mawrth 23, 2018, 12:00 am
Diwedd: Mawrth 24, 2018, 12:00 am
Ysgol yn ail-agor // School re-opens
Dyddiad: Ebrill 9, 2018, 12:00 am
Diwedd: Ebrill 10, 2018, 12:00 am
Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol // National Reading & Numeracy Tests
Dyddiad: Mai 2, 2018, 12:00 am
Diwedd: Mai 10, 2018, 12:00 am
Defnyddiwch y calendr i weld manylion digwyddiadau