Ysgol Penybryn

Ysgol Penybryn

Lleoliad

Lleolir Ysgol Penybryn yn nhref glan-môr Gymreig hardd Tywyn, Gwynedd.

Mae dod o hyd i’r ysgol yn syml.  O’r DE: gyrrwch i mewn i Dywyn ar yr A493 a chymryd y troad cyntaf i’r dde heibio i’r ysbyty.  Mae Ysgol Penybryn 100 metr ar y dde.  O’r GOGLEDD: gyrrwch i mewn i Dywyn ar yr A493 a throi i’r chwith i Stryd Brooke.  Dilynwch y ffordd o amgylch, gan fynd heibio i’r Orsaf Dân a throwch i’r chwith i’r A493.  Mae Ysgol Penybryn 250 metr ar y chwith.  Gellir parcio yng nghefn yr ysgol.

Digwyddiadau

Clwb yr Urdd // Urdd Club
Dyddiad: Tachwedd 23, 2017, 3:20 pm
Diwedd: Tachwedd 23, 2017, 4:20 pm
Ffair Nadolig // Christmas Fair
Dyddiad: Rhagfyr 6, 2017, 4:30 pm
Diwedd: Rhagfyr 6, 2017, 6:30 pm
Clwb yr Urdd // Urdd Club
Dyddiad: Rhagfyr 7, 2017, 3:20 pm
Diwedd: Rhagfyr 7, 2017, 4:20 pm
Defnyddiwch y calendr i weld manylion digwyddiadau