Staff

Enw Role
Mrs Menna Wynne-Pugh Pennaeth
Miss Linda  J Williams Meithrin
Mrs Menna Jones Derbyn
Mrs Ceri Ebery Bl 1
Mrs Elain Williams Bl 2
Mrs Einir Evans Bl 3/4
Mrs Elen Mason Bl 3/4
Mrs Lynda Williams Bl 3/4/5/6

Athrawes chwaraeon , llythrennedd a rhifedd

Miss Angharad Davenport Bl 3/4
Ms Rhiell Elidir Bl 5
Miss Ellyw Evans Bl 6

Dirprwy Bennaeth

Mrs

Miss

Mrs

Mrs

Mrs

Mrs

Mrs

Mrs

Mrs

Mrs

Mrs

Mrs

Mererid Morris

Carys Jarvis

Yvette Broome

Tracy Pymm

Sandra Dean

Nerys Pughe

Elizabeth Green

Sarah Williams

Nerys Ellis

Olwen Richards

Sandra Hope

Sian Bell

Cymorthyddion Dosbarth
Mrs

Mrs

Caryl Roberts

Nia Evans

Clerc Ysgol
Mrs

Mrs

Mrs

Mrs

Eirwen Jones

Tracy Thomas

Jayne Greenhow

Jane Kirkham

Staff Cegin
Mrs

Mrs

Miss

Jayne Greenhow

Jane Kirkham

Sarah Steele

Staff Glanhau
Mr Buttaram Jakhu Gofalwr
Mrs Ann Hughes Nyrs Ysgol
Miss Eleri W Jones Swyddog Lles

Digwyddiadau

Ysgol yn Cau // School Closes
Dyddiad: Gorffennaf 20, 2018, 12:00 am
Diwedd: Gorffennaf 21, 2018, 12:00 am
Mynediad i Ysgol Gynradd // Admission to Primary School
Dyddiad: Medi 1, 2018, 12:00 am
Diwedd: Medi 2, 2018, 12:00 am
Defnyddiwch y calendr i weld manylion digwyddiadau