Staff

Enw Role
Mrs Menna Wynne-Pugh Pennaeth
Miss Anwen Williams Meithrin
Mrs Menna Jones Derbyn
Mrs Ceri Ebery Bl 1
Mrs Elain Williams Bl 2
Mrs Einir Evans Bl 3/4
Mrs Elen Mason Bl 5/6
Mrs Lynda Williams

Bl 3/4/5/6

Athrawes chwaraeon , llythrennedd a rhifedd

Miss Angharad Davenport Bl 3/4
Ms Rhiell Elidir Bl 5
Miss Ellyw Evans

Bl 6

Dirprwy Bennaeth

Mrs

Miss

Mrs

Mrs

Mrs

Mrs

Mrs

Mrs

Mrs

Mrs

Mrs

Miss

Mererid Morris

Carys Jarvis

Yvette Broome

Tracy Pymm

Sandra Dean

Nerys Pughe

Elizabeth Green

Sarah Williams

Nerys Ellis

Olwen Richards

Sandra Hope

Fflur Davies

Cymorthyddion Dosbarth

Mrs

Mrs

Caryl Roberts

Nia Evans

Clerc Ysgol

Mrs

Mrs

Mrs

Mrs

Eirwen Jones

Tracy Thomas

Jayne Greenhow

Jane Kirkham

Staff Cegin

Mrs

Mrs

Miss

Jayne Greenhow

Jane Kirkham

Sarah Steele

Staff Glanhau
Mr Buttaram Jakhu Gofalwr
Mrs Ann Hughes Nyrs Ysgol
Miss Eleri W Jones Swyddog Lles

Digwyddiadau

Clwb Urdd Club
Dyddiad: Rhagfyr 12, 2019, 3:20 pm
Diwedd: Rhagfyr 12, 2019, 4:15 pm
Diwrnod gwisgo Siwmper Nadolig // Christmas Jumper Day
Dyddiad: Rhagfyr 13, 2019, 12:00 am
Diwedd: Rhagfyr 14, 2019, 12:00 am
PANED P’NAWN // TIME FOR TEA
Dyddiad: Rhagfyr 13, 2019, 1:30 pm
Diwedd: Rhagfyr 13, 2019, 3:00 pm
Defnyddioch y calendr i weld manylion digwyddiadau