Staff

Enw Role
Mr Steffan Rhys Nutting Pennaeth
Miss Anwen Williams Meithrin
Mrs Menna Jones Derbyn
Mrs Ceri Ebery Bl 1
Mrs Elain Williams Bl 2
Mrs Einir Evans Bl 3/4
Mrs Elen Mason Bl 5/6
Mrs Lynda Williams Bl 3/4
Ms Rhiell Elidir Bl 5/6
Miss Ellyw Evans

Bl 6

Dirprwy Bennaeth

Mrs

Miss

Miss

Miss

Mrs

Mrs

Mrs

Miss

Mrs

Mrs

Miss

Miss

Mererid Morris

Carys Jarvis

Non Wynne-Pugh

Sam Chambers

Sandra Dean

Nerys Pughe

Ruth Pugh

Maisie Sandells

Nerys Ellis

Olwen Richards

Leila Hiatt

Caryl Lloyd Jones

Cymorthyddion Dosbarth

Mrs

Mrs

Caryl Roberts

Nia Evans

Clerc Ysgol

Mrs

Miss

Mrs

Eirwen Jones

Jenny Henderson

Jayne Greenhow

Staff Cegin

Mrs

Miss

Jayne Greenhow

Sarah Steele

Staff Glanhau
Mr Buttaram Jakhu Gofalwr
Mrs Ann Hughes Nyrs Ysgol
Miss Eleri W Jones Swyddog Lles

Dolenni Defnyddiol

  • MyMaths
  • Reading Eggs
  • Dogfennau
  • Bwletin Misol Diweddaraf
  • Cwricwlwm Cenedlaethol
  • Dyddiadau tymor
  • Gwynedd Ni
  • Profion Cenedlaethol Ysgolion