Rhieni

Mae adeiladu perthynas gref a chadarnhaol rhwng staff, disgyblion a rhieni yn nod allweddol i ni yn Ysgol Penybryn.  Ewch i’r adran Rhieni i gael gwybodaeth a dogfennaeth ddefnyddiol.  Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu ymholiadau, cofiwch gysylltu

Dolenni Defnyddiol