Rhieni

Mae adeiladu perthynas gref a chadarnhaol rhwng staff, disgyblion a rhieni yn nod allweddol i ni yn Ysgol Penybryn.  Ewch i’r adran Rhieni i gael gwybodaeth a dogfennaeth ddefnyddiol.  Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu ymholiadau, cofiwch gysylltu

Dolenni Defnyddiol

Digwyddiadau

Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol // National Reading & Numeracy Tests
Dyddiad: Mai 2, 2018, 12:00 am
Diwedd: Mai 10, 2018, 12:00 am
Calan Mai // May Day
Dyddiad: Mai 7, 2018, 12:00 am
Diwedd: Mai 8, 2018, 12:00 am
Diwrnod HMS // Insert Day
Dyddiad: Mai 14, 2018, 12:00 am
Diwedd: Mai 15, 2018, 12:00 am
Defnyddiwch y calendr i weld manylion digwyddiadau