Rhieni

Mae adeiladu perthynas gref a chadarnhaol rhwng staff, disgyblion a rhieni yn nod allweddol i ni yn Ysgol Penybryn.  Ewch i’r adran Rhieni i gael gwybodaeth a dogfennaeth ddefnyddiol.  Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu ymholiadau, cofiwch gysylltu

Dolenni Defnyddiol

Digwyddiadau

Chwaraeon y Ddraig // Dragon Sports
Dyddiad: Ionawr 24, 2018, 3:20 pm
Diwedd: Ionawr 24, 2018, 4:15 pm
Chwaraeon y Ddraig // Dragon Sports
Dyddiad: Ionawr 31, 2018, 3:20 pm
Diwedd: Ionawr 31, 2018, 4:15 pm
Clwb Urdd Club
Dyddiad: Chwefror 1, 2018, 3:20 pm
Diwedd: Chwefror 1, 2018, 4:15 pm
Defnyddiwch y calendr i weld manylion digwyddiadau