Rhieni

Mae adeiladu perthynas gref a chadarnhaol rhwng staff, disgyblion a rhieni yn nod allweddol i ni yn Ysgol Penybryn.  Ewch i’r adran Rhieni i gael gwybodaeth a dogfennaeth ddefnyddiol.  Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu ymholiadau, cofiwch gysylltu

Dolenni Defnyddiol

Digwyddiadau

Ysgol yn Cau // School Closes
Dyddiad: Gorffennaf 20, 2018, 12:00 am
Diwedd: Gorffennaf 21, 2018, 12:00 am
Mynediad i Ysgol Gynradd // Admission to Primary School
Dyddiad: Medi 1, 2018, 12:00 am
Diwedd: Medi 2, 2018, 12:00 am
Defnyddiwch y calendr i weld manylion digwyddiadau