Plant Mewn Angen 2016

Cododd yr ysgol y swm gwych o £401 i Plant Mewn Angen trwy wisgo pyjamas a gwerthodd blwyddyn 6 gacenau a raffl.

cin2-web