Plant Mewn Angen 2017

Mi benderfynnodd y Cyngor Ysgol mai gwisgo pyjamas  oedd thema y flwyddyn hon.  Bu disgyblion Blwyddyn 6 yn brysur yn gwneud cacennau i bawb.  Roedd ffrwythau amrywiol ar werth hefyd. Casglwyd 2c i lenwi Pydsi a llwyddwyd i gasglu £438.50 tuag at yr elusen.