Prosiect Dalgylch Cantre’r Gwaelod

Daeth disgyblion blwyddyn 6 ysgolion cynradd y Dalgylch( Ysgol Pennal, Ysgol Dyffryn Dulas Corris, Ysgol Craig y Deryn ac Ysgol Penybryn) yn ogystal a disgyblion blwyddyn 7 Ysgol Uwchradd Tywyn, at ei gilydd i weithio ar brosiect creadigol ar y chwedl leol Cantre’r Gwaelod.  Cafodd y disgyblion gyfleoedd  i ddysgu amrywiaeth o sgiliau a chydweithio tu mewn a thu allan y dosbarth. Cawsant weithdai celf, animeiddio, drama, cerdd a thechnoleg gwybodaeth gan nifer o arbenigwyr – Mair Tomos Ifans, Mari Gwent, Robin Williams a Rhodri Gruffydd.

Gwyliwch Fideo