Pupils

Croeso i dudalen y plant or safwe. Rydym eisiau i chi fwynhau dysgu, felly dyma gyfle gwych i ddefnyddio safweoedd amrywiol diddordol, llawn gwyl ond sydd hefyd yn gwneud i chi feddwl . Rhowch glic ar y llun a ffwrdd a chi i gael hwyl.

Digwyddiadau

Blwyddyn 5&6 - Ysgol Uwchradd // Year 5&6 - Secondary School
Dyddiad: Hydref 23, 2018, 5:00 pm
Diwedd: Hydref 23, 2018, 7:00 pm
Gwasanaeth Diolchgarwch Adran Iau // Harvest Thanksgiving KS2
Dyddiad: Hydref 24, 2018, 9:30 am
Diwedd: Hydref 24, 2018, 10:30 am
HMS Dim Ysgol // Insert: No School
Dyddiad: Hydref 26, 2018, 12:00 am
Diwedd: Hydref 27, 2018, 12:00 am
Defnyddiwch y calendr i weld manylion digwyddiadau