Siarter Iaith

Seremoni’r Wobr Arian 2014-15

Bu’r Cyngor Ysgol mewn seremoni i dderbyn tystysgrif y wobr arian am ein gwaith fel ysgol i hybu’r Siarter Iaith.

Cawsom fore hwyliog iawn gyda nifer o gweithgareddau am Archarwyr o Gymru ac yn dysgu am stori Dinas Emrys. Ymlaen am y wobr Aur ar gyfer 2016!

Ysgol Penybryn yn llwyddo i ennill yr achrediad Arian Siarter Iaith Gymraeg

Llongyfarchiadau i bawb yn yr ysgol am eu cyfraniad tuag at ennill yr achrediad Arian Siarter Iaith am 2014-2015. Mae nifer o amrywiol weithgareddau wedi bod yn digwydd yn yr ysgol dros y flwyddyn ac mae canlyniadau’r holiaduron ar ddiwedd y flwyddyn yn dangos bod mwy o blant yr ysgol yn dewis siarad Cymraeg yn gymdeithasol o’r herwydd.

Mae’r Siarter Iaith yn ymgyrch ym mhob ysgol gynradd drwy Wynedd i hybu ac annog plant i fod eisiau siarad Cymraeg yn gymdeithasol.