Sioe Mewn Cymeriad

Sioe Mewn Cymeriad – Miliwn o Siaradwyr

Cafodd disgyblion Blwyddyn 5/6 y cyfle i wylio sioe ‘Mewn Cymeriad’ ar y thema ‘Miliwn o Siaradwyr’. Llion Williams oedd yr actor yn cyflwyno y sioe. Cawsant gyfle i ddysgu am ddatblygiad yr iaith Gymraeg a chymeryd rhan mewn darnau o’r sioe.  Bwriad y sioe oedd amlygu y darged o greu miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.