I ddathlu diwrnod Owain Glyndŵr, aethom am daith i Gastell Harlech i wylio sioe am ei fywyd. Cafodd y disgyblion gyfle i gymeryd rhan yn y sioe, gan chwarae gwahanol gymeriadau yn ei hanes.