Ar ddydd Gwener Medi 23ain 2016 bydd Jeremy Murfin a Mark Dancer yn dechrau ar daith 85 milltir o Dywyn i Ynys Enlli. I nodi’r 1500 mlynedd ers i Sant Cadfan gyrraedd Tywyn, byddant yn dilyn llwybr y pererinion i Enlli ble sefydlodd Sant Cadfan fynachdy. Rydym yn gobeithio hel gymaint o arian a phosib i ddau achos da iawn – Cymdeithas Rhieni ac Athrawon Ysgol Penybryn, a Diwrnod Jeans for Genes.

Mae CrhA Ysgol Penybryn yn codi arian i dalu am weithgareddau, offer a phrosiectau. Yn ddiweddar, meant wedi ariannu buddsoddiad o £5000 mewn offer cyfrifiadurol newydd, a £1000 am hysbysfwrdd newydd. Maent wrthi’n hel ar gyfer offer chwarae newydd i’r cae chwarae, murlun i’r neuadd a gweithdy animeiddio allgyrsiol.

Mae Diwrnod Jeans for Genes wedi cael ei gefnogi gan Ysgol Penybryn ers sawl blwyddyn. Mae’r elusen yn ariannu nifer o fentrau sy’n gwella safon byw plant a theuluoedd ym Mhrydain sy’n cael eu heffeithio gan gyflyrau geneteg. Yn ogystal â chefnogi’r rhai sy’n dioddef o gyflyrau mwy cyffredin, fel cystic fibrosis, mae hefyd yn ariannu cefnogaeth i’r rhai sy’n cael eu heffeithio gan gyflyrau prin, a fyddai’n ei chael yn anodd denu cefnogaeth ariannol gan elusennau neu gwmnïau ymchwilio iechyd.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â jeremymurfin@europe.com, 07973 843595 neu Facebook – Tywyn to Bardsey Island Walk.