Cafodd plant yr Adran Iau wers Fathemateg gwahanol iawn y mis yma. Daeth athro o Techniquest i gyflwyo sioe am Robert Recorde, Cymro o Ddinbych y Pysgod a ddyfesiodd yr arwydd hafal. Bu’r plant yn brysur yn datrys problemau, ac wrth ddatrys problem yn ennill llythyren. Gwelwyd ar ddiwedd y sioe fod y llythrennau yn ffurfio’r gair HAFAL.