Cynhaliwyd Diolchgarwch Cynhaeaf yn yr ysgol yn ddiweddar a chodwyd £234 ar gyfer Tŷ Gobaith.

Mae’r llun yn dangos rhai o’r cyngor ysgol yn cyflwyno’r siec i Cathy Evans. Bydd yr ysgol hefyd yn gwerthu cardiau Nadolig ar gyfer Tŷ Gobaith.